WEB PDF Print

 

 

Tvorba  WEB  

 

Dle domluvy lze vytvořit jakou-koliv WEB stránku. V rámci Brna a okolí můžeme pořídit FOTO ale i VIDEO
a umístit ho na WEB stránku. 
Na základě vzájemné domluvy můžeme zabezpečit veškeré činnosti související

s umístěním WEBu na příslušný server tak, aby se WEB stránka dala na internetu kdykoliv vyvolat. 

 

Platba za vytvoření WEB strany se stanovuje vzájemnou dohodou podle náročnosti v rozsahu  od 1000,-

do 4000,-  Kč.       

Na požádání předložíme výpis z živnostenského rejstříku. Řádné vyúčtování platby za vytvoření WEBu si lze
započítat do nákladů.