Vědomí PDF Print

Když dech bloudí, mysl je také nestabilní. Ale když dech bude pomalý a pravidelný,  pak také mysl bude  klidná a vyrovnaná.