Sebezkoumání PDF Print

Zkoumání vlastního já. Vede k poznání a k uspokojení mysli, k jejímu zklidnění. Pochopení

sebe samého přináší duševní i tělesný pocit jistoty.

Tělo a mysl dosahují stavu klidu a pokoje, dochází k jejich vzájemnému příznivému ovlivňování.