Dechová cvičení PDF Print

Dechové cvičení uklidňuje a posiluje mysl. V těle generuje zásobu energie. Může mírně zvyšovat kapacitu

plic. Hrudník se otevírá a dech se stává hlubším.  

Dechové cviky jsou zaměřené na plynulý, měkký, rytmický a hluboký dech. Procítíme obě strany hrudního

koše, jak se rovnoměrně pohybují dovnitř a ven. Mysl se stává klidnější, dech se postupně zpomaluje

a prohlubuje.